Rob Floris van Funktional Fitness heeft wederom Certified TAC-FIT en Clubbell instructor Fabrice de Ridder uit België bereid gevonden twee workshops te geven. Het betreft een workshop over het wereldwijd groeiende Tac-Fit systeem en een workshop met de clubbell, een zeer geliefd trainingstool van o.a. Tac-Fitters. Iedereen die kennis wil maken met het systeem of met de clubbell wordt van harte uitgenodigd zich uiterlijk voor 8 oktober voor deze workshop(s) in te schrijven. Deze vinden plaats in de fitnesskerk van Funktional Fitness te Zevenaar op zondag 14 oktober.

TAC-FIT en Clubbell workshops bij Funktional Fitness.

TACFIT & Clubbell workshops
Clubbell van 13.00-15.00 uur
Tac-Fit van 15.30-17.30 uur

Kosten
Workshop Tac-Fit: € 59,00
workshop Clubbell: € 59,00
Beide workshops: € 99,00

Aanmelden bij Rob Floris van Funktional Fitness
info@funktionalfitness.academy
06-10739232
Vermeld ook even of je in het bezit bent van eigen clubbell(s)