Zevenaar, 1 oktober 2023 – Steeds meer Nederlanders willen of moeten gaan sporten om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Huisartsen en eerstelijnszorg adviseren mensen met diabetes, chronische aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel, reuma, herstellende van corona of overgewicht dan ook steeds vaker om (meer) te gaan bewegen. Dat doen ze alleen als ze ervan overtuigd zijn dat de sportaanbieder waar ze naar verwijzen, de juiste zorg kan leveren en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken. Funktional Fitness kan die kwaliteit bieden. Als NL Actief Preventiecentrum garanderen wij een veilige sportomgeving waar u op maat kunt sporten met instructeurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met een ziekte of aandoening.

Voor steeds meer mensen wordt sport en bewegen een noodzakelijk onderdeel van hun leven. In Nederland hebben inmiddels vier op de tien mensen last van een chronische aandoening en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal oplopen. Sport en bewegen heeft niet alleen een preventieve werking, het draagt ook bij aan de kwaliteit van leven. Mits dit veilig, verantwoord en effectief gebeurt.

Niet iedere sportaanbieder heeft de kennis en ervaring om mensen met een ziekte of aandoening verantwoord te trainen en begeleiden. NL Actief Preventiecentra bieden die kwaliteit wél. Wij gaan een stapje verder dan de reguliere dienstverlening in de meeste fitnesscentra. Wij zijn optimaal ingericht om mensen met specifieke aandoeningen, zoals diabetes, obesitas, reuma en niet-aangeboren hersenletsel, veilig en effectief te begeleiden en trainen. Onze instructeurs zijn opgeleid naar het hoogste kennisniveau en werken met protocollen en programma’s die bewezen effectief zijn. NL Actief Preventiecentra zijn dan ook betrouwbare partners bij doorverwijzingen uit de eerstelijnszorg.

Onze beweegdeskundigen zijn geregistreerd in het beroepsregister FITNED.NL. U kunt dus zelf zien dat wij gecertificeerd zijn als NL Actief Preventiecentrum en beschikken over professionals met de juiste competenties. Een extra kwaliteitsborging is ons lidmaatschap van NL Actief, de branchevereniging van de erkende sport- en bewegingscentra. Nederland telt op dit moment ruim 1000 locaties die zijn gekeurd door een onafhankelijke organisatie en zijn aangesloten bij NL Actief. Bij de centra van NL Actief werken instructeurs die gediplomeerd zijn én die het branche-erkende examen hebben afgelegd. NL Actief wil hiermee de kwaliteit van de instructeurs en de branche waarborgen. Want het gaat per slot van rekening om de gezondheid van mensen.

Eigenaar, trainer en coach Rob Floris van Funktional Fitness Academy is reeds gecertificeerd Beweegdeskundige Diabetes Mellitus type 2, Beweegdeskundige Overgewicht & Obesitas. Op dit moment wordt er door hem gewerkt om het certificaat Beweegdeskundige Reuma te behalen en daarna zal Beweegdeskundige Niet-Aangeboren Hersenaandoeningen (NAH) aan bod komen.

Het Parkinson BoXing dat al 4 jaar gegeven wordt bij Funktional Fitness valt eigenlijk onder NAH en daarom staat ook de certificering van NL Actief hiervoor op de “to-do” lijst. Tot nu toe zijn er reeds twee andere cursussen hiervoor gevolgd, zodat de kwaliteit van deze les ook is gewaarborgd.