Sparking Boxing, boksen tegen Parkinson, is een non-contact sport voor mensen die gediagnosticeerd zijn met Parkinson waarbij bokstechnieken in de lucht (schaduwboksen), op bokszakken of bij elkaar op de handschoenen worden uitgevoerd. Naar aanleiding van een workshop Sparking Boxing in Ede bij collega Hans Louwerse, raakte ook Rob Floris van Funktional Fitness geïnteresseerd in het trainen van mensen met deze aandoening.

Ondanks dat het niet voldoende wetenschappelijk is onderbouwd, lijkt het erop dat de boks inspanningen zorgen voor een tijdelijke verhoging van neurotransmitters. Het heeft dan bijna hetzelfde effect als het slikken van dopamine. Afgezien daarvan is het eenvoudigweg ook lekker om de frustraties die deze slopende ziekte met zich meebrengt letterlijk van je af te slaan.

Minder het gevoel hebben dat je fysiek beperkt bent !”

Sparking Boxing verbetert de kwaliteit van leven en naast het boksen worden er ook oefeningen gedaan ter verbetering van kracht, balans, coördinatie, flexibiliteit en snelheid. Door boks combinaties te maken, maar ook oefeningen te integreren die de fijne sturing prikkelen, wordt niet alleen het lijf maar ook het brein gestimuleerd, iets wat zeer belangrijk is omdat dit ook door de aandoening wordt aangetast.

We zien bij Funktional Fitness dat de deelnemers zeer enthousiast zijn omdat het hen niet het gevoel geeft patiënt te zijn, maar gewoon sporter. Ook de opbouw, de oefeningen en het groepsgebeuren maakt het tot een succesvolle beweegvorm voor mensen met Parkinson. Na een experimentele fase van bijna 3 maanden, gaat Funktional Fitness nu definitief deze Sparking Boxing inzetten om deze specifieke doelgroep een tool te bieden te “ vechten” tegen hun aandoening.

Op de woensdagmiddag van 14.00-15.15 uur wordt er gebokst en men kan uiteraard altijd een keer meedoen om te kijken of het bij je past

 

 

 

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren