Coaching

 

Start samen met je eigen vitaliteitscoach een traject om te werken aan jouw specifieke doel. Meer bewegen en beter eten lukt altijd wel een tijdje maar volhouden, daar kan je echt een coach bij gebruiken ! Je hoeft niet langer alles alleen te doen. De coach reikt je handvatten aan om je doel eindelijk te kunnen gaan bereiken.

 

Wat houdt het coaching traject bij Funktional Fitness in?

Bij het coaching gaan we kijken naar jouw levensstijl. Zijn er bijvoorbeeld zaken die jouw progressie hinderen of loop je tegen dingen aan/op? Denk hierbij aan een drukke stressvolle baan, een slecht slaap ritme, problemen in je sociale omgeving of zit je zelf niet zo lekker in je vel. Dit zijn allemaal indrukken die effect hebben op onze motivatie, focus en uiteindelijk ons bewegen.

Tijdens het traject onderzoeken en analyseren we door middel van gesprekken en oefeningen om helder te krijgen welke verschillende drempels in jouw leven aanwezig zijn. We maken een persoonlijk coaching plan om duurzame gedragsverandering te creëren, waarbij opduikende obstakels uit de weg geruimd kunnen worden. Zo optimaliseer je jouw levensstijl zodat jouw doel binnen handbereik komt! De coach kan tevens ook extra ondersteuning bieden tussen geplande afspraken in. Denk hierbij aan email uitwisseling, app- contact of het inplannen van skype afspraken.

Plan op maat

Om een plan op maat te creëren kijken we bij de intake naar de huidige situatie waarin jij je bevindt. De eerste stap die we nemen is het onderzoeken van je doelstellingen. De doelstellingen zijn misschien eerder gemaakt en/of ondertussen gewijzigd, of het betreft een compleet nieuw doel.

Doelstellingen kunnen uiteraard van korte- of lange termijn zijn. Er ontstaat hieruit een wens, maar daarnaast zijn er ook verwachtingen en resultaten die de klant wil behalen vanuit het coaching traject. Deze worden genoteerd en besproken om een zo concreet, helder maar ook reëel doel en verwachting(en) te creëren. Natuurlijk zijn er bij elk doel in het leven obstakels en drempels. Gaandeweg het traject zullen er ook nieuwe obstakels en drempels boven water komen. Alles wordt meegenomen in het persoonlijke plan : het zogenaamde WROP stappenplan; Wens, Resultaat, Obstakels, Plan. Nadat we jouw levensstijl zo zorgvuldig mogelijk in kaart hebben weten te brengen, kunnen we je persoonlijke plan gaan inzetten door middel van vragenlijsten, oefeningen of zelfs huiswerkoefeningen om zo te werken aan het behalen van jouw doelstellingen! Er dient natuurlijk wel werk verzet te worden om progressie te boeken. Wij als trainer en coach zijnde kunnen het niet voor je doen! We begeleiden je zo nauwkeurig mogelijk om jouw plan te optimaliseren, zodat het gestelde doel binnen handbereik komt.

Wat houden de coachgesprekken in?

Na vaststellen van het doel, plannen we periodieke vervolgsessies in om je te begeleiden tijdens jouw persoonlijke traject. Tijdens de gesprekken worden er vragen gesteld waarbij we de vorige taken en uitdagingen evalueren, motivatie en gevoel bespreken, obstakels die je bent tegengekomen en progressies die geboekt zijn.

Tussentijdse evaluaties zorgen wellicht voor aanpassingen in het plan. Duurzame gedragsverandering is waar het om draait en dat gebeurt niet in een keer. Er zal constant aan gewerkt moeten worden. Ook thuis of op het werk, naast de training en coach momenten. Alle gegevens worden, door de coach, in een persoonlijk dossier bijgehouden samen met notities van gesprekken en huiswerkopdrachten. Dit wordt tweewekelijks in overleg met de trainer geëvalueerd om het traject zo gestroomlijnd en persoonlijk mogelijk te houden.

Tijdspad Coaching Traject

Het is na het intake gesprek duidelijk wat jij in je leven wilt veranderen, leren, verbeteren of zelfs oplossen. We hebben een doelstelling en een gewenst eindresultaat. Dit gebruiken we om focus te behouden gedurende het gehele coaching traject.

Dit geeft ook een meetpunt in hoeverre er vooruitgang wordt geboekt tijdens de trainingen en coaching sessies. Het einddoel en resultaat wordt op papier vastgelegd. Hierna brengen we een reëel tijdspad in kaart (3-, 6-, of 12 maanden), naar gelang het volgens ons nodig zal zijn zodat er een keuze uit de verschillende pakketten gemaakt kan worden. 

Heb je interesse in ons coachingstraject,
vul dan onderstaand formulier in.

Contactformulier

4 + 14 =

Funktional Fitness

Voormalig kloostergebouw ’t Juvenaat, 
entree 3
Babberichseweg 23
6901 JV Zevenaar

Telefoon: 06-10739232
Mail: info@funktionalfitness.academy

KvK: 09136865
AVG privacyverklaring FFA
Algemene Voorwaarden

Funktional Fitness is aangesloten bij: